Magazynier - Kraków

Opis

Firma Merkury Market spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
będąca liderem w handlu i dystrybucji artykułów wyposażenia wnętrz oraz
materiałów budowlanych, w skład której wchodzą obiekty handlowe na
terenie Polski, Słowacji i Czech ogłasza nabór na stanowisko:

Magazynier

Zadaniem zatrudnionej osoby będzie obsługa dostaw przychodzących i


wychodzących, wydawanie towarów, oraz dbanie o ład i porządek na


magazynie.Oczekiwania:Uprawnienia na wózki widłowe

Doświadczenie w pracy na magazynie

Umiejętność pracy w zespole

Samodzielność w działaniu

Oferujemy:

Szkolenie wdrożeniowe i wsparcie załogi
Umowę o pracę
Wynagrodzenie w formie podstawy + premii
Możliwość rozwoju i awansu w firmie o międzynarodowym zasięgu
Osoby zainteresowane praca proszone są o przesłanie CV na adres
rekrutacja@merkurymarket.pl lub kontakt telefoniczny z Działem
Rekrutacji 693840239

Prosimy o zamieszczanie na dokumentach aplikacyjnych (CV + list motywacyjny)
klauzuli o następującej treści:

Zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób


fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażamzgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualneji przyszłych rekrutacji pracowników i zleceniobiorców prowadzonychprzez Merkury Market Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSp.k. z siedzibą w Krośnie.Zgodniez art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)Merkury Market Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.informuje,że:1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Merkury Market Spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krośnie (ul.Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno),2)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej iprzyszłychrekrutacji- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) w/w Rozporządzenia,3)Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji,tj. nie dłużej niż przez okres 1 roku od daty przesłaniaAdministratorowi niniejszego formularza,4)posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu dodanych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lubograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięciazgody w dowolnym momencie,5)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,6)ma Pani/Pan prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowychpod adresem: inspektor@merkurymarket.pl,7)podanie danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji wcelu zawarcia umowy o pracęlub umów cywilnoprawnych zwybranymi osobami.

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

Dział rekrutacji

September 5, 2019 12:13
Telefon kontaktowy: 693840239
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony wbochni.com
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Ogłoszenie archiwalne

Ta oferta jest już nieaktualna a możliwość kontaktu z autorem ogłoszenia jest niedostępna.

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj

Podobne ogłoszenia

Loading...