Termowizja Bochnia

Opis

TERMOWIZJA

Termowizja pozwala szybko skontrolować jakość wykonanych prac dociepleniowych a także daje dużą wiedzę i możliwość naniesienia poprawek w warstwie izolacyjnej ścian zewnętrznych jeszcze przed nałożeniem ostatecznej warstwy elewacji. Jest to metoda całkowicie bezinwazyjna i szybka, której wyniki mogą być znane krótko po wykonanym badaniu termowizyjnym. Termowizja znajduje duże zastosowanie w budownictwie jako jedyna bezinwazyjna metoda dająca możliwość sprawdzenia poprawności wykonania prac dociepleniowych budynku na etapie tuż po ich zakończeniu.

Termowizja w budownictwie umożliwia bardzo szybką i bezinwazyjną diagnostykę termowizyjną badanych elementów budynku. Termowizja daje możliwość sprawdzenia wszystkich elementów budynku pod kątem stopnia ich izolacyjności. Dzięki termowizji istnieje możliwość szybkiego sprawdzenia stanu zamontowanej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku pod kątem poprawności montażu oraz poprawności regulacji. Termowizja pozwala również na sprawdzenie stanu uszczelek i oszklenia w oknach. Działania termowizyjne mogą być przeprowadzone na etapie wykonanych prac montażowych jako sprawdzenie poprawności ich wykonania.

Realizujemy zlecenia termowizyjne dla wszystkich typów budynków, od małych lokali mieszkalnych czy usługowych poprzez domy jednorodzinne, budynki wielorodzinne po wielkopowierzchniowe budynki biurowe czy hale przemysłowe.

Zakres badania termowizyjnego i pomiarów jest każdorazowo ustalany w zależności od potrzeb klienta. Może on obejmować zakres od podstawowego przeglądu termowizyjnego po zaawansowane ekspertyzy termowizyjne.

Mamy za sobą setki sprawdzonych budynków przy użyciu termowizji.

Oferujemy następujące pomiary termowizyjne:
- ocena stanu izolacji ścian zewnętrznych budynku przy użyciu możliwości jakie daje termowizja,
- ocena stanu technicznego budynku przy pomocy termowizji oraz przy użyciu kamery termowizyjnej,
- wykrywanie mostków cieplnych w budynkach,
- wskazywanie miejsc przenikania zimnego powietrza w budynku przy użyciu metody jaką jest termowizja,
- sprawdzenie szczelności okien i drzwi oraz całej stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykrywanie miejsc zawilgoceń w budynku przy użyciu termowizji,
- sprawdzenie jakości docieplenia fundamentów przy użyciu metody takiej jak termowizja,
- lokalizacja wycieków z rur centralnego ogrzewania przy użyciu termowizji,
- wykrywanie uszkodzeń i wycieków z ogrzewania podłogowego (tzw. podłogówki),
- lokalizacja wycieku ciepłej wody przy użyciu termowizji,
- kontrole i sprawdzenia szaf rozdzielczych oraz innych elementów instalacji elektrycznych,
- oraz inne.

Zapraszamy do dalszego korzystania z naszych usług termowizyjnych zarówno osoby prywatne, firmy oraz instytucje publiczne.

Wystawiamy faktury VAT.

Kontakt:
tel.: 533-222-888
biuro@certonet.pl
www.certonet.pl

termowizja, termografia, termowizja mieszkania, termowizja lokalu mieszkalnego, termowizja lokalu usługowego, termowizja budynku, termowizja budynku biurowego, termowizja biurowca, termowizja bloku mieszkalnego, termowizyjna lokalizacja wycieku, termowizja hali, termowizja w energetyczne, badania termowizyjne, termowizja szaf rozdzielczych, lokalizacja wycieku z rur przy pomocy kamery termowizyjnej, termowizja instalacji elektrycznej, termowizja ścian, pomiary termowizyjne, wykrywanie wilgoci w budynku przy pomocy termowizji, termowizja budynku przemysłowego, termowizja, diagnostyka termowizyjna, kamera termowizyjna, termowizja domu jednorodzinnego, sprawdzenie docieplenia budynku przy pomocy termowizji, inspekcja termowizyjna, termowizja w budownictwie, termowizja w energetyce, termowizja w przemyśle, termowizja w medycynie, termowizja w nauce, lokalizacja wycieku przy pomocy termowizji, termowizyjne sprawdzenie budynku, termowizyjne lokalizacje wycieku, usługi termowizyjne, termografia, termowizja.

Termowizja – zastosowanie w budownictwie,
Termowizja – zastosowanie w energetyce,
Termowizja – zastosowanie w przemyśle,
Termowizja – zastosowanie w medycynie.

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

Certonet

September 30, 2019 06:37
Telefon kontaktowy: 533-222-888
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony wbochni.com
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Ogłoszenie archiwalne

Ta oferta jest już nieaktualna a możliwość kontaktu z autorem ogłoszenia jest niedostępna.

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj

Podobne ogłoszenia

Loading...